Να στείλετε μήνυμα
Hefei Minsing Automotive Electronic Co., Ltd.
επιχείρηση
Προϊόντα
Θερμική αντίσταση ακρίβειας NTC
Εποξική θερμική αντίσταση
Τοποθετημένη σε κάψα γυαλί θερμική αντίσταση NTC
Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC
ιατρικός αισθητήρας θερμοκρασίας
Θερμική αντίσταση λεπτών ταινιών
αυτοκίνητος αισθητήρας θερμοκρασίας
Η επιφάνεια τοποθετεί τον αισθητήρα θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας σωλήνων
Περασμένος κλωστή αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας σφιγκτηρών σωλήνων
αδιάβροχος αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας φλαντζών
Αισθητήρας θερμοκρασίας σφαιρών